11 september, 2017

Sloop gemeentelijke gebouwen laatste fase: afbraak oude bergplaats Knokke

oude bergplaatsNa het slopen van de sporthal De Speelman en de sloop van de voormalige bergplaats van Heist, wordt vanaf woensdag 13 september 2017 gestart met de sloop van de vroegere depot van Knokke in de Graaf Jansdijk. De werken zullen afgerond zijn tegen begin oktober. Ook op deze gebouwen zijn nog asbestcement golfplaten te vinden. Dezelfde procedure wordt gevolgd als bij de sloop van de Speelman en de depot van Heist: de verwijdering van het gebonden asbest wordt door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd (BAV nv). Daarbij worden de nodige controles uitgevoerd en worden de wettelijke bepalingen stipt opgevolgd. De verdere afbraak wordt opnieuw door het bedrijf Monséré uitgevoerd.

Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij hoeven dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen.

Meer info over de verwijdering van het gebonden asbest vind je op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/verwijderen-van-beschadigde-verweerde-asbestdaken-en-asbestgevels.

luchtfoto bergplaats