8 juni, 2018

Run 4 you schenkt 1200 euro aan Het Vlot

Op woensdag 6 juni 2018 overhandigde de vzw Run 4 Youeen cheque van 1200 euro aan diensthoofd Kathleen Meulemeester van het Multifunctioneel centrum Het Vlot in de Heistlaan 123. De vzw Run4You organiseerde op 22 april de loopwedstrijd Damme-Brugge-Damme, waar 1.152 lopers voor kwamen opdagen. De vzw heeft als doel sport te promoten door een loopwedstrijd voor jong en oud te organiseren. Er is onder meer een kind-(groot)ouderloop, een jeugdloop ( voor 7- tot 12-jarigen) en 3 wedstrijden waar zowel jongeren als volwassenen aan deelnemen.

 

Daarnaast streeft de vzw nog een tweede doel na, namelijk het ondersteunen van maatschappelijke projecten, in binnen- en/of buitenland.

Dit jaar werd 1200 euro geschonken het MFC Het Vlot voor de aankoop van een tildoek voor de tillift. Sinds de erkenning uitgebreid is naar kinderen met een ernstige meervoudige beperking tot 12 jaar, zijn er nu ook enkele kinderen die enkel nog met een tillift kunnen verplaatst worden.