7 februari, 2018

Rioleringswerkzaamheden in ’t Walletje

werkzaamheden 't WalletjeOp woensdag 7 februari 2018 start een aannemer met het herstel van de straatkolken in het bedrijvenpark ’t Walletje vanaf huisnummer 13 tot huisnummer 19. Door de ingroei van boomwortels in de riolering, heeft deze zone bij regenweer regelmatig te kampen met wateroverlast. Om dit probleem op te lossen moet de rijweg gedeeltelijk opgebroken worden zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Klanten en leveranciers van de plaatselijke bedrijven  kunnen deze handelszaken nog altijd bereiken maar moeten na hun bezoek wel weer rechtsomkeer maken. Voor bestuurders van grote opleggers bekent dit dus dat ze draaimanoeuvres op de oprit van het betrokken bedrijf moeten uitvoeren. De aannemer heeft tot uiterlijk woensdag 14 februari 2018 de tijd om de klus te klaren. Tijdens het weekend zal de weg wel weer opengesteld worden voor het doorgaand verkeer. 

verkeersborden 't Wallejte

verkeershinder 't Walletje