22 maart, 2017

Raad van State vernietigt gedeeltelijk RUP Zeedijk Heist

De RaanDe Raad van State heeft bij arrest van 14 maart 2017 het RUP Zeedijk Heist gedeeltelijk vernietigd. Hoewel de besluiten van de gemeenteraad van Knokke-Heist en de bestendige deputatie van West-Vlaanderen van de auditeur een gunstig advies kregen, oordeelde de Raad van State dat het deelplan 8 voor de zone voor recreatieve gemeenschapsvoorzieningen en verblijfsaccommodatie niet verenigbaar is met de richtlijnen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat op deze locatie een “open venster” op het strand- en watergebeuren voorziet. De plannen van het gemeentebestuur om op de site van het zwembad De Raan de bouw van een hotel met drie bouwlagen van maximaal 11 meter hoog aan de zeedijk en met 2 bouwlagen van maximaal 7 meter aan de Parkstraat mogelijk te maken, zitten dus voorlopig geblokkeerd. Het gemeentebestuur zal nu eerst met de Afdeling Maritieme Toegang en Kust die eigenaar is van deze site, aan tafel zitten om het arrest grondig door te nemen en de juridische mogelijkheden te onderzoeken. In afwachting zal het zwembadcomplex afgebroken worden en de site voorlopig ingericht worden als een groenzone met speelnatuur. De uitbater van De Raan opent vanaf deze paasvakantie tot september 2017 wel nog zijn brasserie met zonneterras. 

cafétaria De Raan

pad De Raan

De Raan vanuit de duinen