30 november, 2018

Oproep voor kandidaten concessies feestplek “Heist viert carnaval” editie 2019

carnaval groen rood

ERRATUM 7 december 2018

De voorwaarden voor de concessies werden licht aangepast (aanpassingen aangeduid in gele kleur), m.n.:

- voor de drie concessies: toevoeging van het inplantingsplan als bijlage. De inplantingsplannen kan u vinden onderaan dit bericht.
- enkel voor de concessie feestplek onder de overkapping op het plein De Bolle: uitbating enkel op zondag en dinsdag tijdens het evenement. Op maandag moet de tent worden vrijgegeven voor de organisatie van het Bal Van De Zeemeermin.
 

De gemeente Knokke-Heist verleent drie afzonderlijke concessies om tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein in gebruik te nemen voor de uitbating van een feestplek tijdens “Heist viert carnaval”. Heb jij interesse? Stel je dan vandaag nog kandidaat!

Welke concessies?

 Het gaat om:

  • Een concessie voor een eetstand (lot 1) en een feesttent met baruitbating (lot 2) op de parking Knokkestraat in Heist tegen betaling van een concessievergoeding van 1.250 euro excl. btw per editie.
  • Een concessie voor een feesttent met baruitbating (lot 3) op de parking Knokkestraat in Heist tegen betaling van een concessievergoeding van 1.000 euro excl. btw per editie.
  • Een concessie voor een baruitbating onder de door de gemeente voorziene overkapping op het plein De Bolle in Heist tegen betaling van een concessievergoeding van 500 euro excl. btw per editie.
  • Voor elk van de drie concessies wordt een afzonderlijke toewijzigingsprocedure gevoerd.

Duur

-       Voor de editie 2019 (2 tot en met 6 maart 2019)

-       Met mogelijkheid om drie keer te verlengen (voor de edities 2020, 2021 en 2022).

Interesse?

-          Je kan je kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier samen met je uitgewerkt voorstel te bezorgen aan Gemeente Knokke-Heist, dienst Contractbeheer, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist.uiterste indieningsdatum: 18 december 2018

-          Je moet je voorstel in twee exemplaren per aangetekende brief opsturen of tegen ontvangstbewijs afgeven.

-          Je vindt de nodige documenten onder de volgende links:

-          inschrijvingsformulier

-          concessievoorwaarden

-          toewijzingsprocedure

Toewijzing

Na toepassing van het selectiecriterium (opgave van relevante ervaring) kiest de gemeente het economisch meest voordelige regelmatige voorstel rekening houdend met de kwaliteit van het voorstel van uitbating. De gemeente is nooit verplicht om toe te wijzen.

Toewijzing per concessie.

Meer info?

Neem dan contact op met Janne Degraeve (janne.degraeve@knokke-heist.be – T 050 630 210).

Inplantingsplan Sfeerplein

Inplantingsplan Feestboulevard