9 februari, 2018

Natuurpunt bereidt paddentrek 2018 voor

Jaarlijks trekken tussen half februari en eind april heel wat amfibieën vanuit het Koningsbos naar hun voortplantingsplaats, de waterplas op een privédomein op het kruispunt van Bos- en Eikenlaan. Padden en kikkers zijn nomaden die uit zorg voor een nageslacht instinctief naar hun geboortevijver trekken om zich voort te planten. Tijdens deze trek komen echter honderden van de diertjes om het leven door het wegverkeer. Op weg naar de waterplas moeten zij namelijk de Eiken- of Boslaan dwarsen. Om dit te vermijden organiseert Natuurpunt Knokke-Heist in samenwerking met het gemeentebestuur sinds 2004 een amfibie-overzetactie.

Hiervoor wordt er een kunstmatige constructie gecreëerd met houten paaltjes, gaasdraad en emmers. Het materiaal wordt aangeleverd door de gemeentelijke Technische Uitvoerende Diensten. De rand van het Koningsbos wordt vakkundig afgerasterd door medewerkers van Footstep, een Brugse sociale organisatie voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Tegelijkertijd wordt, eveneens aan de boszijde van de bedrading, om de 10 meter een emmer in de grond gegraven, als een valkuiltje voor de trekkende amfibieën. Bij het invallen van de duisternis (tussen 20 en 22 uur) worden de emmers gelicht en zetten vele vrijwilligers de gevangen padden, kikkers en salamanders uit aan de veilige overkant van de weg. Voor ‘late trekkers’ is er ’s morgens ook nog een reddingsrondje. Verkeersborden (rode driehoek met zwarte pad/kikker) moeten de argeloze automobilist aanmanen tot voorzichtigheid.

De paddentrek komt op gang zodra de nachttemperatuur de 5°C overschrijdt. Tijdens voorgaande jaren kwamen vooral padden en bruine kikkers maar soms ook watersalamanders en een zeldzame boomkikker in de emmers terecht.

Tussen half februari en eind april vormen al die mensenhanden elke avond tussen 20 en 22 uur een figuurlijke levensbrug om duizenden dieren veilig naar hun paarvijver te gidsen. Wil je ook je steentje bijdragen? Neem dan zeker contact op met stefaanbrinckman@gmail.com