2 augustus, 2018

Maatregelen tegen waterschaarste versoepeld

sproeierHet gebruik van leidingwater om gazons te besproeien, zwembaden te vullen en auto’s te wassen, blijft door de aanhoudende droogte nog altijd verboden in West-Vlaanderen. Het verspilverbod wordt wel wat versoepeld in onze provincie. Vanaf donderdag 2 augustus 2018 mag men met put- of regenwater beregenen tussen 18 en 10 uur. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg. Ook stelde gouverneur Decaluwé aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks.

Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be

Voor meer info: Ondertussen aangepast op http://www.knokke-heist.be/officiele-bekendmakingen/watergebruik