3 juli, 2018

Maatregelen FAVV om pseudevogelgriep in te dijken

kippenHet Voedselagentschap heeft op 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (pseudovogelgriep) een halt toe te roepen. Hierdoor is er sinds maandag 2 juli een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen ...) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen,  kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders én een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen ...). Er zullen ook gerichte controles zijn op deze verboden. De maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 juli 2018, maar kunnen nog verlengd worden. Als er snel verbetering zou optreden, kunnen de maatregelen evenwel ook vroeger (gedeeltelijk) opgeheven worden.