16 oktober, 2017

Losjes door de Bosjes

mensen genieten van mooi weerOp 15 oktober 2017, de laatste zondag van de Week van het Bos, organiseerde het gemeentebestuur de 2de editie van Losjes door de Bosjes in het Directeur-generaal Willemspark. Om 14 uur werd het gerenoveerde boshuisje officieel ingehuldigd en kon jong en oud volop genieten van de vele attracties in deze groene long van Heist.

 

Begrazingsproject in duinengebied

Het Directeur-generaal Willemspark omvat 19 hectare groen en is eigendom van de Vlaamse overheid.  Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft sinds 30 mei 2013 het gebied in beheer voor onbepaalde duur.  Volgens de beheeroverkomst was de gemeente aan zet om het gebied recreatief te ontsluiten. Het noordelijke deel bestaat uit duinen en wordt doorkruist door enkele paadjes.  Voor dit duinengebied werd een natuurbeheerplan opgemaakt dat vorig jaar goedgekeurd werd door Minister Joke Schauvliege.  Momenteel werkt de gemeentelijke dienst Milieu & Natuur aan de uitvoering ervan door onder andere een begrazingsproject met schapen voor te bereiden.

papa met kindSpeellandschap

Het zuidelijk deel, het bosgedeelte, wordt doorkruist door een centraal pad en verschillende zijpaden.  In 2015 organiseerden het gemeentebestuur het eerste volksfeest in het Directeur-generaal Willemspark.  Samen met alle omwonenden en geïnteresseerden vierden jong en oud de aanleg van het speellandschap aan de voormalige vijver en het konijnen –en mollenpad tussen de Anemonenstraat en het boshuisje.  Het gemeentebestuur mocht toen zo’n 3.000 bezoekers verwelkomen op dit evenement. De rode draad van het verhaal in het speellandschap zijn de dieren van het bos. Konijn, mol, slak, egel, O.L.V.-Heersbeestje, bij, vogels, worm, ekster, spin en mier spelen de hoofdrol in het verhaal.  Ze worden aangestuurd door de ekster die alom aanwezig is in het bos.  Hier en daar komt deze ‘pica pica’ terug in het parcours.

Renovatie Boshuisje

In 2016 is de gemeente gestart met de herinrichting van het Boshuisje.  Eens de aannemers aangesteld waren, kon de afbraak en heropbouw beginnen.  Het dak werd binnenin geïsoleerd, binnenmuren werden gesloopt en elders bijgemetst, deuropeningen werden verplaatst, de oude schouw en de vloer in de eetkamer werden gesloopt.  Vervolgens plaatsen timmerlui boven en beneden ingemaakte kasten, een afscheidingswand tussen de trap en de garage en een houten vloer in het bovenlokaal.  Voor de mensen van de reinigingsdienst werden een mooie kleedkamer en refter ingericht.  Ook de elektriciteit in het Boshuisje werd volledig vernieuwd door eigen personeel van de gemeentelijke TUD. Die hebben ook het beste van zichzelf gegeven door alles perfect in orde te brengen zodat de medewerkers van Milieu & Natuur comfortabel in hun veldbureau kunnen werken.

muziekbandArtistieke touch op gevel

Vervolgens kwamen de schilders die binnen en buiten een nieuw laagje witte verf aanbrachten.  Omdat het huisje toen nogal effen en koel wit was, ontstond het idee om het verhaal van de dieren van het bos dat verwerkt is in de speeltoestellen, ook door te trekken naar het huisje.  Jan Van Coillie, directeur Stadsontwikkeling, die zelf leerling Beeldende kunsten is in deKunstAcademie.  besprak dit idee met zijn leerkracht Inge D’Hulster. Zij zag het zitten om op zaterdagmorgen met haar klas enkele lessen te geven in het bosje van Heist. Samen met haar leerlingen werden de dieren van het bos geschilderd op het boshuisje.  Er kwamen ook bloemen, tunnels in de aarde, sneeuwvlokken,…en andere natuurtaferelen op de gevels.  De dieren van het bos zijn ook de kapstok voor het educatief programma voor scholen. In het Boshuisje zijn nu twee klaslokalen  waar allerlei cursussen en workshops kunnen doorgaan in het kader van Knokke-Heist Natuurlijk, Week van het Bos, Vakantie+-stages, Wildplukcursus met lieve Galle,…

Toegankelijk voor mindermobielen

Momenteel werkt de dienst Milieu & Natuur samen met een ontwerpbureau om nieuwe infoborden aan alle ingangen te plaatsen.  Tegen eind dit jaar zou dit signalisatieplan op punt moeten staan. Op vraag van Toerisme Vlaanderen geeft het gemeentebestuur ook extra aandacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.   De paden in het zuidelijke bosgedeelte voldeden niet aan de hellingsgraad van maximum 5% in het kader van de toegankelijkheid.  Om dit te verhelpen heeft het gemeentebestuur samen met Inter (het vroegere Westkans) een toegankelijk traject uitgetekend waardoor rolstoelgebruikers op eigen kracht een lus in het bos zullen kunnen maken langs een aantal doe-elementen.  Hiervoor moeten een aantal paden aangepast worden. Ondertussen is de aannemer gestart met het toegankelijker maken van het pad dat rechts van de Chalet Suisse loopt en het pad dat langs de grote speelzone loopt.  Er komt ook nog een aanpassing aan het vijvertje.  Er komen aangepaste parkeerplaatsen aan de hoofdingangen. Ten slotte werden ook op vraag van Toerisme Vlaanderen aan de Parkstraat een fietsenstalplaats en aan de zijkant van de Chalet Suisse een openbaar toilet ingeplant. 

Aankoop recreatie- en tenniscomplex Chalet Suisse

Het gemeentebestuur is ondertussen ook bezig met de opmaak van een onteigeningsplan met het oog op de realisatie van een kinderspeeltuin met reca-funtie. Via een minnelijke onteigening wil de gemeente de site aankopen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust die momenteel eigenaar is van de het recreatie- en tenniscomplex.