11 januari, 2019

Lazarus speelt Rompslomp

rompslomp arsenaal lazarusOp zaterdag 12 januari 2019 om 20 uur brengt Lazarus de productie Rompslomp in het CC Scharpoord. Geregeld krijgen we het niet geregeld. Het systeem heeft je leven in beslag genomen. Dat is heel vervelend, zeker als je van je leven afhankelijk bent. Het systeem kan allerlei redenen hebben om een leven in beslag te nemen. Je leven legt een te groot beslag op het systeem, waardoor het systeem als zodanig niet goed meer functioneert. Het systeem herkent je leven niet als zodanig en is niet compatibel met de manier waarop je jouw leven leidt. Een inbeslagname is niet altijd terecht. Het systeem is niet waterdicht. Het is verstandig om daar niet te lang bij stil te staan, in het belang van een goed functionerend systeem. In Rompslomp onderzoeken we de menselijke noodzaak om regels te creëren en de nog menselijkere noodzaak om aan die regels te ontsnappen. En dat systeem, zit dat niet vooral in je hoofd?

Tekst: Marcel Osterop
Spel: Günther Lesage, Joris Van den Brande, Ryszard Turbiasz, Noa Pylyser en
Sietse Remmers
Kostuum: Karen De Wolf
Licht: Jeroen Doise
Een productie van ARSENAAL/LAZARUS