16 maart, 2018

Knokkestraat vanavond opnieuw open

knokkestraat werkenDe Knokkestraat tussen Duinbergenlaan en Schildeken wordt op vrijdagavond 16 maart 2018 dus opengesteld voor het doorgaand verkeer. De Duinbergenlaan tussen Knokkestraat en het kruispunt met het Heliospad en het Heliospad zelf blijven nog afgesloten tot 30 juni 2018. Na de zomer van 2019 is de uitvoering gepland van de heraanleg van de Duinbergenlaan tussen de Elizabetlaan en het Joseph Stübbenpark. Aan de heraanleg van de Knokkestraat en Duinbergenlaan hangt een prijskaartje van zo’n ca. 4,6 miljoen euro voor de gemeente en het AGSO. Maar wat gebeurt er nu allemaal?

Vernieuwing riolering

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Duinbergenlaan en Knokkestraat waardoor op termijn in heel Duinbergen het regenwater en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden.

Aan Duinbergen station is een regenwaterpompstation gebouwd met de grootste pompcapaciteit in de gemeente. Tussen de Knokkestraat en het station zijn twee parallelle leidingen aangelegd met een diameter van 1800 mm (één voor regenwater, en één overstort/bufferleiding voor afvalwater).

Aan het kruispunt van de Duinbergenlaan met de Knokkestraat is een overstortconstructie geplaatst (prefab constructie van 65 ton). De ingreep (overstort en bergingsleiding) zorgt ervoor dat de druk op het rioleringsstelsel van Schildeken, Tingelhof en Logenhoek sterk afneemt.

Aantrekkelijke publieke ruimte

Er wordt een aantrekkelijke wandelboulevard gecreëerd van Duinbergen station richting zeedijk, met een brede voetpadzone geflankeerd door bomen. Het gebruik van uitgewassen beton en bestrating in een zelfde tint zorgt voor een ruimtelijk samenhangende inrichting en ondersteunt het ruimtegevoel. De zandkleurige tinten ondersteunen het 'kustgevoel'.

Een bijzonder aandachtspunt is het realiseren van een goede toegankelijkheid door een drempelvrije aanleg: wanneer de Duinbergenlaan afgewerkt is, zal op het volledige traject vanaf het perron tot de zeedijk het niveauverschil in de bestrating maximaal 2 cm bedragen (ideaal dus voor rollators, kinderwagens). Het wordt dus heel makkelijk om vlot van het treinperron naar de zeedijk te stappen.

Stand van zaken

De Duinbergenlaan van de Knokkestraat tot aan het station en de Knokkestraat zelf zijn volledig afgewerkt (met uitzondering van de beplanting). De werkzaamheden in de Knokkestraat hebben langer geduurd door een aantal onvoorziene omstandigheden, voornamelijk op het vlak van nutsleidingen: de beschermingsmantel van de middendruk gasleiding is over het volledige traject van de werken in de Knokkestraat vernieuwd, evenals de lagedrukgasleidingen langs beide zijden van de Knokkestraat. Plaatselijk zijn ook leidingen van Proximus en Telenet vernieuwd. Hierdoor hebben de werken in de Knokkestraat ongeveer 2 maand langer geduurd dan initieel gepland.

De firma Verhelst is momenteel volop bezig met rioleringswerken in de Duinbergenlaan (het deel Knokkestraat-Elizabetlaan). De 4 parallelle hoofdleidingen zijn geplaatst (één regenwaterleiding diameter 1600 mm en drie afvalwaterleidingen diameter 900 mm). Momenteel lopen de overkoppelingen van de woningen en wordt er gestart met de riolering in het Heliospad. De werken zitten op schema om afgerond te zijn tegen eind juni 2018.

De volgende fase van de Elizabetlaan tot het Stubbenpark wordt voorbereid, ook dit zullen ingrijpende werken zijn aangezien de riolering met twee kokers doorgetrokken wordt onder de Elizabetlaan en de tramlijn, uitvoering gepland vanaf het najaar 2019.

duinbergenlaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duinbergenlaan