18 mei, 2018

Knokke-Heist zet campagne rond GAS verder!

Tijdens de vakantieperiodes en de zomermaanden kent onze gemeente een exponentiële groei. Dit brengt helaas ook extra overlast met zich mee. Het gemeentebestuur zet alle middelen in om de overlast zo veel mogelijk te beperken. In de Paasvakantie startte het gemeentebestuur met de lancering van filmpjes om bewoners en bezoekers te wijzen op de gevolgen van overlast. Vandaag wordt een nieuw filmpje gelanceerd rond het toebrengen van schade aan goederen.

De gemeenteraad van 22 februari 2018 keurde de politieverordening overlast goed met de invoering van de licht gemengde inbreuken. Hieronder vallen onder andere het opzettelijk toebrengen van schade aan roerende en onroerende goederen. Naast een GAS-sanctie wordt hier ook een retributie voor in rekening gebracht, rekening houdende met de herstelkost van het goed, de administratieve kost en de werkuren om het goed en de omgeving te herstellen.

Prioritair voor het gemeentebestuur is een nette, veilige gemeente waar het voor iedereen aangenaam vertoeven is. De filmpjes willen bewoners en bezoeker hier bewuster van maken en tonen op een ludieke manier wat de gevolgen zijn van je daden. Daarnaast vermijd je een GAS-boete door het kennen van de reglementering.

Je vindt de filmpjes terug via de gemeentelijke kanalen en in de bioscoop en diverse horeca zaken.