6 november, 2017

Knokke-Heist toont aan haar inwoners dat ze werkt aan Geletterdheid

logo open schoolAlle West-Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het Charter Geletterde Gemeente, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de 2 West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie, open-school. In Knokke-Heist werd het Charter ook ondertekend. Op dinsdag 3 oktober 2017 overhandigde open-school 3 exemplaren van een baliedisplay. Deze worden geplaatst in het gemeentehuis, Sociaal huis/OCMW en de bibliotheek. Hiermee maken het gemeentebestuur en Sociaal huis/OCMW Knokke-Heist duidelijk aan de inwoners dat ze inspanningen zullen doen om in hun beleid, in hun dienstverlening en in hun communicatie naar de burgers toe, eenvoudige en duidelijke taal te gebruiken en te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening.

De stad Knokke-Heist werkt al heel lang samen met open-school. Al jarenlang investeert Knokke-Heist in lees- en schrijfgroepen voor anderstaligen, en kan open-school hiervoor gebruikmaken van lokalen in het Sociaal huis. De stad is ook nauw betrokken bij het dagelijks bestuur van open-school. 

Geletterd zijn is een noodzaak om in de samenleving van vandaag vlot mee te kunnen. Dit wil zeggen: goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en met de computer werken. Maar liefst een op zeven volwassenen in Vlaanderen heeft het daar moeilijk mee. Werken aan geletterdheid schept kansen, kan leiden naar een nieuwe job, naar betere ondersteuning van de kinderen op school en naar meer zelfvertrouwen. Volwassenen die de stap willen zetten, kunnen terecht bij open-school, 1 van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Ze leren er praktische en handige dingen voor het dagelijks leven.

Meer info: www.open-school.be – T 050 34 15 15.