12 juni, 2018

Knokke-Heist is een ‘place to Bee’: resultaten 2017 van project BeeOdiversity

resultaten beeodiversityAl meer dan drie jaar werkt het gemeentebestuur aan een verbetering van de omgevingskwaliteit, niet alleen voor het behoud van de bijen maar ook voor ons welzijn. Sinds het begin van het project in samenwerking met BeeOdiversity is de plantendiversiteit voor bestuivers in de gemeente gestaag toegenomen. In 2014 was het aantal plantensoorten nog gemiddeld in vergelijking met andere gemeenten. Maar onder impuls van onze acties bevinden we ons sinds 2015 ver boven het gemiddelde.

Bijenkolonies voelen zich goed in onze gemeente

In 2014 is een inventaris opgemaakt, in 2015 heeft de gemeente de eerste aanplantingen uitgevoerd, in 2016 waren meer dan 300 burgers betrokken bij het planten van bijenvriendelijke beplanting. Tot slot nemen sinds vorig jaar ook landbouwers deel aan het project. En dat mist zijn impact dus duidelijk niet.

Zo zagen we dat op alle plaatsen waar de gemeente en particulieren bloemen inzaaiden, de bijenkolonies goed gedijen en overvloedig de bloemen van onze tuinen en onze fruitbomen bestuiven.

De voedingsstoffen (stuifmeel en nectar) waren in grote hoeveelheden aanwezig voor de bijen en bovendien waren ze van zeer goede kwaliteit. Op bepaalde tijdstippen van het jaar was meer dan 60 % van het geanalyseerde stuifmeel afkomstig van de bloemenweiden.

Dit alles heeft duidelijk een positieve invloed gehad op de bijenkolonies van het project, aangezien het sterftecijfer lager is dan 10 %, wat ruim onder het nationale gemiddelde ligt.

Naast deze acties werd er een opleiding gegeven aan de imkers om de resultaten met hen te delen en om hen de bijenteeltmethoden aan te leren die in het project werden gebruikt.

Werkpunt: bestrijdingsmiddelen en andere vervuiling

In het project werden ook zware metalen geanalyseerd. Aanzienlijk hogere concentraties, met name van lood, werden gevonden in het westelijk deel van Knokke-Heist.

Op het vlak bestrijdingsmiddelen werden op elk van de gecontroleerde locaties tussen de 1 en 7 pesticiden per jaar gevonden. Voor het hele project werden respectievelijk 10, 13 en 12 bestrijdingsmiddelen gevonden voor het jaar 2015, 2016 en 2017. De meerderheid bestond uit fungiciden en herbiciden. Sommige waren verboden en anderen werden in zeer hoge concentraties aangetroffen. De meest gedetecteerde actieve ingrediënten worden voornamelijk toegepast op aardappelen en fruitbomen.

En wat nu?

Het college heeft beslist om in de toekomst het project op dezelfde manier verder te zetten door het behoud en een mogelijke uitbreiding van de bloemenweiden. Vervolgens werken we aan een geïntegreerd actieplan om ook landbouwers en tuinaannemers aan te moedigen en te helpen om minder pesticiden te gebruiken op hun gewassen en om de sproeimachines op een veilige manier te vullen en te spoelen. Op die manier hopen we de hoeveelheid pesticiden in de waterlopen terug te dringen. Vanaf 2021 is het gebruik van pesticiden door particulieren en tuinaannemers verboden in Knokke-Heist. Ook voor deze omschakeling naar pesticiden vrij tuinieren zal een actieplan opgemaakt worden.

De gemeente wil, in samenwerking met BeeOdiversity, de nodige ondersteuning bieden voor de omschakeling naar milieuvriendelijkere oplossingen.

Grafiek 1: Evolutie van het aantal plantensoorten gemeten in Knokke-Heist (groene lijn) vergeleken met het gemiddelde gemeten in alle BeeOdiversity-projecten (rode oppervlakte)

Grafiek 2: Totaal aantal pesticiden gemeten in 2015, 2016 en 2017.

Meer info: http://www.knokke-heist.be/natuur-en-milieu/natuur/dieren/bijen

resultaten beeodiversity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 resultaten beeodiversity