21 december, 2016 - 30 juni, 2017

Knokke-Heist gestart met digitale bouwaanvraag

Op 23 februari 2017 start in heel Vlaanderen de digitale bouwvergunning. Op dat ogenblik zullen alle lokale besturen, provincies, adviesinstanties en de Vlaamse overheid alle bouwdossiers digitaal moeten behandelen. Architecten worden van dan af verplicht hun bouwaanvragen digitaal in te dienen. De burger zal voorlopig wel nog de keuze hebben tussen digitaal of analoog. Knokke-Heist is reeds op 15 november 2016 gestart met de digitale bouwaanvraag.  Via de website www.omgevingsloket.be kunnen architecten, studiebureaus, bedrijven of burgers de bouwplannen (die anders in veelvoud bezorgd moesten worden), de inplantingsplannen, foto's en andere documenten doorsturen via de computer. Het elektronisch ingediende dossier komt bij de medewerkers van de dienst stedenbouw in het stadhuis op het Alfred Verweeplein terecht in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over de termijnen. Het elektronische systeem betrekt ook automatisch eventuele andere instanties die advies moeten geven, in de behandeling van het dossier.Tot slot volgt ook de beslissing via digitale weg.

De digitale bouwvergunning is de eerste stap naar een geïntegreerd portaal waarbij zowel de bouw- als de milieuvergunning afgehandeld worden in 1 digitaal loket. De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één digitaal loket waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.