22 maart, 2017

Kiss & ridestrook in pianoklaviermotief aan deKunstAcademie

Van SteenestraatDe gearceerde strook ter hoogte van deKunstAcademie in de Van Steenestraat wordt vervangen door een creatieve kiss & ridestrook met een wegmarkering in de vorm van een pianoklavier. Dit verhoogt de herkenbaarheid van de hoofdingang van de nieuwe site die bestaat uit de oude gebouwen van de academie, met de uitbreiding van de voormalige basisschool De Vonk. Het pianoklavier wordt verkregen door gebruik te maken van grijze en zwarte betonstraatstenen.  Ook langs de twee kanten van het zebrapad komt er aangepaste verlichting als baken voor de strook en als nadruk op de ingang van deKunstAcademie. Tot slot wordt de betegeling van de parkeerstrook aan het politiecentrum in de Van Steenestraat en de betegeling van de parkeerplaats voor personen met een beperking uitgebroken. De werkzaamheden gaan van start op maandag 27 maart 2017 en zullen duren tot uiterlijk 4 april 2017. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen wordt tijdens de werkuren de Van Steenestraat afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De voetgangers kunnen ongehinderd door op het voetpad. De fietsenstalling blijft toegankelijk.