4 juli, 2013 - 31 december, 2014

Geniet van de kust, maar … wees u wel van de tram bewust!

tramDe Kusttram rijdt voor 80 % in eigen bedding, het aantal oversteekplaatsen werd tot een absoluut minimum herleid, er is heel veel verkeerssignalisatie en de halteplaatsen zijn er maximaal op gericht om impulsieve reacties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Toch gebeuren er ieder jaar nog spijtige ongevallen. Meestal door verstrooidheid, onvoorzichtigheid en/of onwetendheid.

De boodschap kan dus gewoon niet genoeg herhaald worden: “De Kusttram heeft altijd voorrang. Ook ten opzichte van voetgangers, fietsers, motorrijders, ... en zelfs op het zebrapad.”

 

De tram heeft altijd voorrang, ook op voetgangers …

De tram is niet zoals andere vervoermiddelen. Om te beginnen rijdt hij op sporen en kan dus niet uitwijken. Daarnaast weegt hij maar liefst 49 ton, wat zijn remafstand behoorlijk verlengt. Om die redenen krijgt de tram altijd voorrang. En dat ten opzichte van alle andere weggebruikers, inclusief de zwakke weggebruikers zoals voetgangers, fietsers, motorrijders, ...

 

… en op het zebrapad!

Deze voorrang voor de tram geldt in alle omstandigheden. Ook op de beschermde oversteekplaatsen met zebrapaden. Zebrapaden geven enkel aan waar men moet oversteken, maar geven geen automatische voorrang zoals men wel eens denkt! Kijk dus altijd goed uit bij het oversteken en neem uw kinderen stevig bij de hand.

 

Let op de signalisatie en luister naar het belletje!

De huidige trams zijn heel geluidsarm waardoor ze maar nauwelijks boven het normale verkeerslawaai uitkomen. Goed uitkijken en letten op de signalisatie is dus de boodschap. Luister ook naar het typische trambelletje dat de chauffeur net voor iedere halte laat horen.

 

Hou rekening met zijn lange remafstand

De tram beschikt over 3 krachtige remsystemen: elektrische remmen op de motoren, trommelremmen op de wielen en magnetische remmen op de rails. Door zijn gewicht van 49 ton en bij volle bezetting 67 tot 69 ton ligt zijn remafstand echter nog altijd veel hoger dan van een auto die slechts 1 ton weegt en met rubberen banden is uitgerust ...

 

Vergeet niet dat zijn deuren automatisch sluiten

Het openen en sluiten van de tramdeuren verloopt automatisch en gebeurt zonder tussenkomst van de chauffeur. De reiziger opent zelf de deuren via een drukknop en het sluiten gaat vanzelf. Het sluiten van de deuren gaat altijd gepaard met een geluidssignaal. Bent u op dat moment nog niet helemaal ingestapt, ga dan op de buitenste trede staan of duw opnieuw op de drukknop. Reizigers met buggy’s, kinderwagens of rolstoelgebruikers nemen bij voorkeur het middelste rijtuig. Dat heeft een verlaagde opstap, waardoor men zonder niveauverschil kan opstappen.

 

Vermijd de bedding van de tram

De trambedding mag u in geen enkel geval gebruiken. Niet om te parkeren, niet om een praatje te slaan en ook niet om de hond uit te laten. Let er bij oversteekplaatsen ook op dat u met uw voertuig nooit tot stilstand komt op de trambedding.