20 februari, 2017

Gemeentelijke burenbemiddeling in 2016 halveert aantal verzuurde burenrelaties

burenConflicten tussen buren kunnen het leven heel onaangenaam maken. Spanningen bouwen zich op en er hangt een onbehaaglijke sfeer. Om vroeg in te spelen op deze problemen biedt de gemeente Knokke-Heist burenbemiddeling aan. Iedereen die hier woont of verblijft en die problemen ondervindt met de buren, kan een beroep doen op deze burenbemiddeling. Van de 22 opgestarte dossiers in 2016 zijn er intussen 10 afgesloten met een positief resultaat. Dit betekent dat er ofwel een overeenkomst werd bereikt tussen de twee partijen of dat er een positieve verandering is in de burenrelatie. 4 dossiers worden nog in de loop van 2017 afgerond.

Ten opzichte van 2015 stelt de preventiedienst voor 2016 een lichte daling van het aantal dossiers vast (22 in 2016 tegenover 26 dossiers), maar een kleine stijging tegenover 2014 (toen waren er 20 dossiers). Ook liepen er vorig jaar nog 4 dossiers uit 2015 die nog niet afgerond waren.

Onder problemen met de buren begrijpen we een waaier van ergernissen en conflicten. Dat kan gaan over overhangende takken, blaffende honden, luide muziek, hinderlijk parkeren,… Burenbemiddeling is een laagdrempelig, gratis aanbod. Het is gebaseerd op de vrijwillige deelname van de betrokken partijen en op de vertrouwelijkheid van de bemiddelaars. De gemeentelijke preventiedienst beschikt over 2 gemotiveerde vrijwillige bemiddelaars voor de behandeling van de dossiers.

De burenbemiddelaars lossen de problemen niet op en nemen ook geen standpunt in. Ze proberen om de communicatie tussen de twee partijen op te starten en/of te herstellen. De bemiddelaars sturen het gesprek en waken erover dat de dialoog tussen de partijen op een rustige en beleefde manier verloopt. Door samen naar een oplossing te zoeken, is de kans groter op een positieve en open burenrelatie.

Een aanvraag voor burenbemiddeling verloopt het best via de preventiedienst en kan zowel telefonisch (tel. 050 630 473), via e-mail preventie@knokke-heist.be of via een bezoek op de preventiedienst in de de Vrièrestraat 26 in Heist . Opvallend in 2016 was dat bijna de helft van de aanvragen voor bemiddeling via de politie verliep.