5 oktober, 2018

Gemeentebestuur wijst bijzitters op hun burgerplicht

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet bepaalt dat de vrederechters de voorzitters en bijzitters voor de stembureaus aanstellen. 28 plaatselijke voorzitters, hoofdzakelijk ambtenaren van het gemeentebestuur, hebben ondertussen op hun beurt een secretaris gezocht of toegewezen gekregen. In Knokke-Heist werden begin september ook een 300-tal bijzitters in de leeftijdsgroep tussen 30 en 40 jaar aangeschreven. Er zijn echter nog steeds een 30-tal van deze inwoners die hun aanstellingsbrief, zelfs na 2de aanmaning per aangetekende zending, niet hebben opgehaald bij de dienst Burgerzaken. Zij kunnen dit alsnog doen tijdens de openingstijden van de dienst Burgerzaken in het stadhuis op het Alfred Verweeplein. Naar aanleiding van de verkiezingen zijn de openingsuren op dinsdag en donderdag zelfs uitgebreid tot 18.30 uur.

Strafrechtelijke vervolging en geldboete

Het gemeentebestuur raadt de betrokkenen sterk aan om deze brief te komen ophalen en een antwoord te geven aan deze oproeping.  Wie zonder geldige redenen zijn taak van bijzitter niet opneemt, nadat hij of zij daarvoor aangesproken of aangesteld werd, loopt immers het risico hiervoor strafrechtelijk vervolgd en bestraft te worden met een fikse geldboete.

Inzet voor onze democratie

Voor elk stembureau werden er minstens 10 bijzitters aangesteld die zich allemaal op de dag van de verkiezingen tijdig (om 7 uur) moeten aanmelden bij de voorzitter van het stembureau vermeld op hun aanstellingsbrief.  Vijf kandidaat-bijzitters mogen na het vervullen van hun stemplicht, meteen opnieuw naar huis. De vijf anderen worden ingeschakeld om de voorzitter en secretaris te assisteren bij de stemverrichtingen die om 15 uur worden afgesloten. Elk lid van een stembureau krijgt hiervoor achteraf van de Vlaamse overheid een financiële vergoeding van 27 euro.  Het gemeentebestuur van Knokke-Heist voorziet elk verkiezingsteam van voldoende warme en koude dranken, boterkoeken, soep, een broodje smos, fruit en taartjes. Het bestuur bedankt alvast op voorbaat de 196 burgers die op zondag 14 oktober 2018 de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in goede banen zullen leiden en zo daadwerkelijk meewerken aan de essentie van onze democratie.