22 maart, 2017

Druk werfverkeer aan zeezijde Hazegraspolderdijk

logo werfuitbreiding ZwinSinds 15 maart 2016 wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het Zwin. De Zwinvlakte blijft gedurende de werken steeds toegankelijk via het Zwin Natuur Park en Infocentrum Cadzand. Aan Nederlandse zijde, worden de twee strandtoegangen in de buurt van camping de Zwinhoeve vanaf maart 2017 weer opengesteld.  Het grensoverschrijdend fietspad langsheen de Internationale Dijk (tussen knooppunt 86 en knooppunt 29) is sinds vorig jaar definitief afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de kortst mogelijke route (Kanaalweg, Retranchementstraat en Hazegrasstraat). Bebording geeft de omleiding aan.

Werfactiviteit aan zeezijde Nieuwe Hazegraspolderdijk

plan ZwinDe Zwin Wandelroute, GR-route en het Ruiterpad Lanckriet lopen aan de landzijde van de Nieuwe Hazegraspolderdijk en liggen dus net naast de werkzone. Deze blijven toegankelijk tijdens de werken. De nodige voorzichtigheid is echter geboden bij het kruisen van de doorsteken doorheen de Nieuwe Hazegraspolderdijk voor werfverkeer. Vanaf maart 2017 wordt aan de zeezijde van de Nieuwe Hazegraspolderdijk ook gewerkt aan de aanleg van het grachtenstelsel rondom de nieuwe dijk. In tegenstelling tot vorig jaar, is er in deze zone dus veel werfactiviteit. Blijf omwille van je eigen veiligheid dus zeker op het officiële tracé aan de landzijde van de Nieuwe Hazegraspolderdijk en respecteer de werfsignalisatie. Deze tijdelijke hinder wordt nadien dubbel en dik beloond. Nieuwe fiets en wandelpaden op de nieuwe dijk met uitkijkpunten en ook een houten vlonderpad zullen je vanaf 2019 nog meer laten genieten van het Zwin. 

wegel in het Zwin

Zwinuitbreiding