5 september, 2018

Drie Zwin-beheerplannen goedgekeurd en in uitvoering

beheerswerken planDit voorjaar werden de beheerplannen voor de Binnenduinen van Knokke, het Dievegat en het parkgedeelte van het Zwin Natuur Park goedgekeurd. De uitvoering van de beheermaatregelen in de Binnenduinen startten op 4 september 2018. In zowel de Hazegrasduinen (gelegen tussen de Paulusstraat en de Hazegrasstraat) als de Oosthoek wordt de natuur hersteld.

In de Hazegrasduinen worden via een erfpachtovereenkomst mosduinen en duingraslanden hersteld op het domein van een private eigenaar. De bestaande houtkanten worden er versterkt. Daarnaast worden een aantal poelen aangelegd en een plas-draszone gecreëerd.

In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd.

De aanbesteding voor de aanleg van een kinderparcours met belevingselementen in het Zwin Natuur Park is afgerond. De educatieve belevingselementen zullen voor de krokusvakantie van 2019 in het Zwin Natuur Park geïnstalleerd worden. Het gaat om drie grotere elementen en een aantal kleine elementen waarbij de kinderen op een speelse manier kunnen bijleren over de natuur. De voorbereidingen voor de tuin met beheerswerken Oosthoekinheemse rozen verlopen ook goed.

De beheermaatregelen in het Dievegat kaderen in het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang en zijn in volle uitvoering.

Zwin beheerswerken

poel Oosthoek