18 juni, 2018

Diamanten huwelijksjubileum voor echtpaar Standaert-Goethals

familie Standaert GoethalsOp woensdag 13 juni 2018 was het feest voor Gustaeve Standaert en Rosa Goethals. Die dag vierden ze immers hun 60ste huwelijksverjaardag in restaurant Ter Mude in de Sluisstraat. Het echtpaar stapte in het huwelijksbootje in Meetkerke op 11 juni 1958. Schepenen Kathleen van der Hooft, Anthony Wittesaele en Philippe Vlietinck feliciteerden het echtpaar in naam van het gemeentebestuur. Het koppel houdt van fietsen en een kopje koffie drinken.

Gustaeve Standaert is geboren op 27 november 1933. Hij groeide op in een gezin met 6 kinderen. Zijn vader was landbouwer en jachtwachter en het gezin woonde in Meetkerke. Gustaeve bracht er zijn jeugd door en liep er school. Na zijn schoolperiode werkte hij op het landbouwbedrijf bij zijn ouders. Hij deed legerdienst gedurende 18 maanden en werkte nadien in verschillende jobs. Daarna werkte hij bij het gemeentelijk Waterbedrijf tot aan zijn pensioen. Hij is ook duivenmelker als hobby.

Rosa Goethals zag het levenslicht op 18 maart 1937. Ze komt uit een gezin met 5 kinderen. Haar vader was landbouwer en slachter. Het gezin woonde in Meetkerke. Rosa bracht er haar jeugd door en liep er school. Ze volgde naailes in Brugge. Na haar schoolperiode werkte Rosa in de bakkerij van haar broers. Later na haar huwelijk baatte ze, samen met haar man, café De Goalkeeper uit. Daarna nam ze de taak van huisvrouw op zich.