12 september, 2017

Definitieve nieuwe taakverdeling schepencollege vanaf 29 september 2017

stadhuis met beeldSchepenen Daniel De Vlamynck en Paul Geerinckx stellen, zoals reeds eerder aangekondigd, eind september 2017 hun schepenmandaat ter beschikking aan gemeenteraadsleden Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck.  De voordrachtsakte van beide nieuwe schepenen wordt op donderdag 28 september 2017 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Beide schepenen leggen daarna hun eed af in handen van burgemeester Graaf Leopold Lippens. Op vrijdagmorgen 29 september 2017 gaan beide mandatarissen al meteen in hun nieuwe functie aan de slag tijdens hun allereerste collegezitting in het stadhuis op het Alfred Verweeplein. Zesde schepen Annie Vandenbussche erft de bevoegdheden Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek van schepen Jan Morbee en Milieu & Natuur en Duurzaamheid van schepen Paul Geerinckx. Schepen Jan Morbee neemt de materie Sport over van huidig schepen Daniël De Vlamynck gecombineerd met zijn huidige verantwoordelijkheden voor Evenementen, Jeugd en Senioren. Philippe Vlietinck wordt als zevende schepen bevoegd voor openbare werken en ICT.  

Hieronder vind je een volledig overzicht van de bevoegdheden en zitdagen van het vernieuwde college van burgemeester en schepenen

Taakverdeling en zitdagen college van burgemeester en schepenen vanaf 29 september 2017

 

 

Bevoegdheden

Stadhuis Knokke

Stadhuis Heist

Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Veiligheid – Brandweer – Preventie – Communicatie – Economische expansie – Beleidsplanning – Financiën  – Gemeente in uitbouw – Parkeerbeleid - Mobiliteit

 

Inlichtingen stadhuis Knokke

Tel.: 050 630 100

 

Eerste schepen: Piet De Groote

Personeel – Technische Diensten – Patrimonium - Basisonderwijs - Kunstonderwijs

Dinsdag 11u00 – 12u00

Op afspraak

Tweede schepen: Anthony Wittesaele

Toerisme – Concessie en strand – Europese zaken – Drinkwater

Elke weekdag

Op afspraak

Derde schepen: Kris Demeyere

Stedenbouw – Landbouw – Waterbeheersing - Visserij

Dinsdag 9u30 – 10u30

Dinsdag 8u30 – 9u15

Vierde schepen: Jan Morbee

Sport - Evenementen - Jeugd – Senioren

Donderdag van 11 -12 uur

Maandag, dinsdag en donderdag: op afspraak

Op afspraak

Vijfde schepen: Daniël Despiegelaere

 Burgerzaken

Maandag 09u30 – 10u30

Woensdag 10u00 – 11u00

Zesde schepen: Annie Vandenbussche

Cultuur - Erfgoed - Bibliotheek – Milieu & Natuur - Duurzaamheid

Woensdag 10:00 – 11:00 uur

Op afspraak

Zevende schepen: Philippe Vlietinck

Openbare werken - ICT

Op afspraak

Op afspraak

Achtste schepen: Kathleen van der Hooft

Voorzitter OCMW – Voorzitter Het Dak – Welzijn – Wonen – Tewerkstelling – Ontwikkelingssamenwerking

Op afspraak