10 maart, 2017

Bouw van 35 sociale woningen in Jan Devischstraat en Graaf Jansdijk gestart

Op donderdag 9 maart 2017 gaven voorzitter Guy Demeestere en directeur Bernard Despiegelaere  van de sociale huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best en Peter Taffeiren, verantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van POC Partners, toelichting over de werken m.b.t. het bouwproject van 35 nieuwe sociale huurwoningen met 2 of 3 slaapkamers langs de Jan Devischstraat en de Graaf Jansdijk. Deze woningen zullen de 26 bestaande 1- slaapkamerwoningen in de wijk ‘Vogelzang’ te 8300 Knokke-Heist vervangen. Nadat in een vorige fase reeds aanvang werd genomen door de afbraak van de vorige constructies en het klaarmaken van het terrein, is aannemerACH Bouw uit Antwerpen deze week in opdracht van POC Partners uit Pittem gestart met het uitgraven van de bouwputten.

Administratieve lijdensweg

Het project heeft intussen al een lange en ingewikkelde historiek maar komt er nu dus wel degelijk. De bedoeling van t’ Heist Best en het gemeentebestuur bestond erin de aan vervanging toe zijnde huizen, eigendom van t’Heist Best, maar gebouwd op gronden in erfpacht bekomen van het gemeentebestuur, te vervangen door nieuwe woningen, op andere gronden in de onmiddellijke omgeving. Op die manier kon de woonzekerheid van de bestaande bewoners gegarandeerd worden, vermits de oude woningen pas gesloopt worden nadat iedereen een nieuwe woning bekwam.

In 2008 diende POC Partners het project een eerste keer in bij de VMSW via een CBO-procedure (“Constructieve Benadering Overheidsopdrachten”). In 2009 werd dit CBO-project echter niet weerhouden door VMSW. Het project werd vervolgens aangepast aan het inmiddels van kracht geworden Grond- en Pandendecreet. De technisch-juridische oplossing was vrij ingewikkeld en vergde grondige studie en overleg. Eenmaal dit me de administratie helemaal op punt was gezet, werden de samenwerkingsovereenkomsten en aktes tussen T’ Heist Best, POC Partners en de gemeente Knokke-Heist opgesteld en goedgekeurd. Ook de bouwaanvraag werd ingediend.

Omwille van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de ‘sociale last’ in het decreet Grond- en Pandenbeleid, eind 2013, nadat alles al was goedgekeurd in de respectievelijke raden van bestuur en de Gemeenteraad, maar nét  voor het ondertekenen van de notariële akten, was een realisatie op deze manier niet langer mogelijk. Omdat meerdere projecten hierdoor in het slop waren geraakt en er tegenover de overheid schadeclaims van private partners werden gesteld, werd om hieraan een oplossing te geven in 2015 door de VMSW een systeem van ‘semi- dadingen’ opgesteld, waardoor het project alsnog gerealiseerd kan worden. Concreet betekent dit dat een private initiatiefnemer met een sociale woonactor (in casu T’ Heist Best) een koop-verkoopovereenkomst afsluit via de verkoop/aankoop van “nieuwe woningen”. Dit gebeurt via wederzijdse vrijwilligheid en ook de wet op de overheidsopdrachten wordt steeds gerespecteerd.

Residenties Ter Dijke, Ter Schorre en Ter Polder

Het is dus de private actor, POC Partners die zal bouwen, waarna T’ Heist deze woningen zal aankopen voor een bedrag van 5,5 miljoen euro. De gemeente Knokke-Heist ruilt de gronden van de huidige Vogelzang met de nieuwe gronden waarna deze in erfpacht gegeven worden aan T’ Heist Best. Nadat al deze administratieve hordes genomen werden, kan de realisatie, op 3 verspreide percelen langs de Graaf Jansdijk en de Jan Devischstraat, van 35 woningen, met ondergrondse parking per woonblok, nu dus effectief van start gaan.

T’ Heist Best opteerde voor de benaming ‘Ter Dijke’ en ‘Ter Schorre’en ‘Ter Polder’.

  • Op grond 1 (Graaf Jansdijk 52-58A): 13 woningen (waarvan 6 op gelijkvloers), Residentie ‘Ter Dijke’
  • Op grond 2 (Graaf Jansdijk 42-42A-42B): 13 woningen (waarvan 6 op gelijkvloers), Residentie ‘Ter Schorre’
  • Op grond 3 (Jan Devischstraat 54-58): 9 woningen (waarvan 4 op gelijkvloers), Residentie ‘Ter Polder’

 

Voorrang voor bewoners sociale woningen Vogelzang

De woningen van 100 vierkante meter leefruimte worden gebouwd volgens hedendaagse normen en voorschriften. Architectenbureau Project Architects uit Knokke-Heist zorgde voor een kwaliteitsvol, fris, weldoordacht en functioneel ontwerp dat mooi geïntegreerd zal worden met behoud van het karakter van de omgeving. De aannemer plant de werken af te kunnen ronden in de herfst van 2018. De duplexappartementen zullen dan door T’ Heist Best worden toegewezen met inachtneming van de wettelijke procedures, zoals bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur. Hierdoor zullen de bewoners van de huidige Vogelzang, voorrang krijgen op een van deze 35 nieuwe woningen. Na de voltooiing van de sociale woningen en het afronden van de grondenruil, eind 2018, zal de bestaande wijk Vogelzang worden overgedragen aan POC Partners die er de nieuwe verkaveling ‘Zoute Schorre’ zal realiseren.

Voor meer inlichtingen of inschrijvingen kunnen kandidaten terecht bij T’ Heist Best of de Woonwinkel Knokke-Heist in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 te 8301 Knokke-Heist.