21 december, 2016 - 30 juni, 2017

AZ Zeno en AZ SAV kiezen als eerste West-Vlaamse ziekenhuizen voor het elektronisch patiëntendossier van het UZ Brussel

Het AZ ZENO en het AZ Sint-Augustinus Veurne zetten belangrijke stappen in de verdere informatisering van hun zorg: op dinsdag 20 december 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het gebruik en de gezamenlijke verdere ontwikkeling van Primuz, het elektronisch patiëntendossier (EPD) ontwikkeld in UZ Brussel. Beide ziekenhuizen willen hun zorg verder informatiseren met een patiëntendossier dat gebruiksvriendelijk is, waarin de patiënt centraal staat en waarbij alle relevante informatie snel beschikbaar is. Hiermee spelen de ziekenhuizen in op de vraag van de overheid om op korte termijn tot een hoogwaardig EPD te komen. Voor de patiënten betekent dit geïntegreerde patiëntendossier dat de kwaliteit en de productiviteit van de zorg verhoogt. Het ziekenhuis maakt een sprong voorwaarts in efficiëntie en performantie.

 

Op basis van een selectietraject waarin zowat alle geledingen van het ziekenhuis werden betrokken, werd Primuz, het EPD van UZ Brussel, naar voor geschoven. Het feit dat dit EPD in België de hoogste score behaalt in een internationale classificatie (HIMMS stage 6 EMRAM), speelde een belangrijke rol in de beslissing. De samenwerking met UZ Brussel werd in beide ziekenhuizen zowel door de Raad van Bestuur als door de artsen goedgekeurd en werd op 20 december officieel bekrachtigd. De medische samenwerking onder de (intussen zes) deelnemende ziekenhuizen maakt een kostenbesparende verdere ontwikkeling van de Primuz software mogelijk. Alle deelnemende ziekenhuizen hebben ook hun inbreng in de verdere ontwikkeling van het product.

Een EPD met respect voor eigenheid & privacy

Dr. Philippe Duyck, medisch directeur van AZ Zeno: "Primuz heeft alles wat we nodig hebben. Tegelijk wordt onze eigenheid gerespecteerd en kunnen we eigen accenten leggen op maat van onze werking in Knokke en Blankenberge.”

Dr. Lebbinck, hoofdarts van AZ SAV vult aan: “Wij vonden het ook belangrijk dat de gegevens van de patiënten in beheer van het ziekenhuis blijven en dus op eigen lokale servers staan. Zo behouden wij te allen tijde de controle over de eigen gegevens, terwijl die tegelijk op elk moment kunnen gedeeld worden met zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis, bij wie de patiënt in behandeling is.”

Lieven Vermeulen, algemeen directeur van AZ SAV : “Begin  2017 zal de planning voor een gefaseerde uitrol (gespreid over 24 maanden) opgemaakt worden.  Eénmaal volledig operationeel zal ons ziekenhuis voldoen aan de hoogste normen op gebied van informatisering van zorg.”

Frank Lescrauwaet, algemeen directeur AZ Zeno: “Bovendien versterken we onze regionale samenwerking met eerste en tweede lijn en bouwen we mee aan het plan e-Gezondheid van minister De Block met focus op multidisciplinaire samenwerking.”

AZ Zeno en AZ SAV werken al langer samen in het kader van netwerkvorming tussen de Noord-West-Vlaamse ziekenhuizen.

OVER AZ ZENO

Met de focus op vriendelijkheid, veiligheid, vorming en verhuis werken dagelijks 870 medewerkers en 100 artsen aan een warme, kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten. De schaalgrootte van de drie campussen zorgt ervoor dat de patiënten binnen een familiale sfeer verzorgd en begeleid worden. Het ziekenhuis omvat 334 acute bedden (C-D-E-M-G-A-S) en kan jaarlijks rekenen op 10500 opnames en 15 500 dagklinische opnames. op  Eind 2017 verhuist de campus Knokke-Heist naar een schitterende nieuwbouwlocatie. Meer info op www.azzeno.be en www.nieuwbouwzeno.be