19 juni, 2017

Archeologie tentoonstelling: Een vergeten tijd gedetecteerd - Metaalvondsten uit de Vlaamse kuststreek (600 -1100 na Chr.)

Van 6 oktober tot 26 november kunt u de gratis tentoonstelling over archeologische vondsten uit de Vlaamse kuststreek in Museum Sincfala bewonderen. Velen zien de vroege middeleeuwen als een duistere tijd van crisis, ontvolking en culturele neergang. Deze foute opvatting geldt zeker ook voor de kuststreek, waarvan het beeld van een onbewoonbaar, overstroomd moerasgebied nu nog voortleeft.  Archeologische vondsten tonen aan dat deze reputatie volledig onterecht is.

Deze tentoonstelling brengt voor het eerst een reeks opmerkelijke voorwerpen samen uit de verzamelingen van metaaldetectoristen uit de streek. Deze kleinoden, soms kostbaar, soms heel banaal, tonen ons het dagelijkse leven in de vroege middeleeuwen. Ze leren ons dat de bewoners van onze kust een bloeiende economie kenden, dankzij de uitgebreide schorren die ideale weidegronden voor schapen waren. Ze leverden bovendien ruiters voor het leger van de graaf van Vlaanderen en ze onderhielden goede contacten met overzeese gebieden.  En wat hebben de Vikingen met dit verhaal te maken? Kom het allemaal ontdekken op deze tentoonstelling! Een tentoonstelling van RAAKVLAK ism Raversyde, Provincie West-Vlaanderen, Romeins Archeologisch Museum (RAM) - Oudenburg, Vrije Universiteit Brussel, Medea.