9 april, 2018

1 meter teeltvrije zone: ‘Bluuft e bitje van de beke’

teeltvrije zoneSinds het opstellen van het decreet integraal waterbeleid is het voor land- en tuinbouwers verboden om op de 1ste meter langs oppervlaktewateren aan bodembewerking te doen. Daarnaast stelt dit decreet ook nog dat je in de eerste 5 meter langs een oppervlaktewater niet mag bemesten met kunstmest, dierlijke mest of andere meststoffen. Hierbij komt nog dat je minstens 1 meter afstand moet houden met gewasbeschermingsmiddelen. De exacte afstand die je moet bewaren tot de oppervlaktewateren met gewasbeschermingsmiddelen hangt af van de producten, het spuittoestel en de spuitdoppen die worden gebruikt. Als we alle afstandsregels op een rijtje zetten, dan wordt snel duidelijk dat je ten allen tijde van de 1ste meter langs oppervlaktewateren moet afblijven. Of zoals de campagne aangeeft: ‘Bluuft e bitje van de beke – ’t start met 1 meter’.

Sinds 1 februari 2018 worden er ook controles uitgevoerd op het terrein op het al dan niet aanwezig zijn van de 1-meterbufferstrook. Hierbij zal men zich voornamelijk richten op focusgebieden. Dit neemt niet weg dat er ook controles kunnen gebeuren in de niet-focusgebieden. Let vooral op het feit dat we hier niet meer spreken over ingedeelde waterlopen (waterlopen van cat. 1, 2 of 3) maar over oppervlaktewateren.

Onder oppervlaktewater verstaan we al het permanent of op geregelde tijdstippen stilstaande of stromende water op het landoppervlak. Hieronder vallen onder meer grachten, poelen, onbevaarbare waterlopen cat. 1, 2 en 3,…. Over welke waterlopen het juist gaat kun je terugvinden op de verzamelaanvraag op het e-loket. Alle waterlopen die hierop zijn aangeduid vallen onder de regeling van de 1-meterbufferstrook.

Voor meer informatie kun je HIER terecht of neem contact op met Tom Van Nieuwenhove - tom.vannieuwenhove@inagro.be - T 051 27 33 92.