Bijentuinen

 

bijenenbiodiversiteitstuintjes

 

Het gaat al een tijdje slecht met de bijen. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag in tuinen, bermen, weilanden en akkers overal bloemen met nectar. Om het probleem tegen te gaan creëerde Knokke-heist meer dan 10 bloemenweiden die bevorderlijk zijn voor bijen, nuttige insecten en het milieu. In totaal zijn er 12 projectlocaties aangeduid die potentieel bezitten om verder ontwikkeld te worden in het kader van het algemeen bijenwelzijn. 

 

Wanneer bijen of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, dan spreekt men van een foerageergebied. Onderstaande figuur geeft voor elke deelgemeente de desbetreffende projectzones weer, in combinatie met het gemiddelde 'foerageergebied' met een straal van 1,5 km. Dit toont aan dat Knokke-Heist een BIJzonder vriendelijke gemeente is!

 

 

 

Unieke bijentuin in de Paulusstraat

 

De bijentuin in de Paulusstraat kan aanzien worden als het pilootproject voor het onderzoek naar het algemeen welzijn van de bijen in de gemeente. Deze tuin is opgevat als een educatieve mix die mens en bij dichter bij elkaar brengt. De mini-moestuin toont het belang van bijen in onze voedselvoorziening (cultivering) aan. Terwijl de extensief (er werd zo weinig mogelijk ingegrepen in de natuur) beheerde bloemenweide met inheemse bijenplanten het natuurlijk aspect in al zijn schoonheid demonstreert. Het demo-plantvak illustreert dan weer hoe je in in je eigen tuin een bijdrage kunt leveren aan het bijenwelzijn in het sterk verstedelijk Vlaanderen anno 2014. 

   

 

 

Naast de vele bloemen die centraal staan in de bijenwereld toont deze plek het harmonisch samengaan van de vele verschillende soorten bijen (>350 in België). De honingbijen eigenen zich de bijenkorven toe, terwijl de solitaire bijen hun stek vinden in het insectenhotel of ergens onderdak vinden in de verschillende takkenrillen en zandwanden. 

 

Bloementuinen 

 De bloementuinen zijn ingedeeld in 6 thema's:

Bloemen voor bijen, Bloemen voor andere insecten, Bloemen voor vlinders, Wilde bloemen, Veldbloemen, Wilde bloemen en sierbloemen. 

 

 

Zuidoostzijde Lakeside 

 

 

Compostdemoruimte 

 

   

 

Zoutelaan 

 

 

Kaartershuisje 

 

   

 

Paulusstraat 

 

 

Ramskapelle

 

   

 

Scharpoord

 

 

Sportoase

 

   

 

Western 

 

 

Wulpenhoek

 

   

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be