BESLISSING (20180108-20180207): het uitbreiden van de mestopslag (kl. 2) te Hazegrasstraat 149