AANVRAAG (20170213-20170315): het uitbaten van een rundveehouderij, gespecialiseerd in fokken van vleesvee (kl. 1) te Westkapellestraat 315

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Demuynck Marc, gevestigd te Westkapellestraat 315 8301 Knokke-Heist, op datum van 1/02/2017 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor het uitbaten van een rundveehouderij, gespecialiseerd in fokken van vleesvee (hernieuwen vergunning en wijziging van bestaande inrichting, klasse 1), gelegen te Westkapellestraat 315 te 8301 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 7 AFD/HEIST, sectie C, nr(s) 0312D, 0312E, 0313E).

 

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende een periode van 13/02/2017 tot en met 15/03/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Knokke-Heist, 13/02/2017
(get) De Burgemeester,

Graaf Leopold Lippens