AANVRAAG (20170217-20170319): het exploiteren van een inrichting voor opslag van gemeentelijk restafval (kl. 1) te Sluisstraat 82

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist, gevestigd te Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist, op datum van 1/02/2017 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor het exploiteren van een inrichting voor opslag van gemeentelijk restafval (exploitatie van een nieuwe inrichting, klasse 1), gelegen te Sluisstraat 82 te 8300 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE, sectie D, nr(s) 0821E).

 

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende een periode van 17/02/2017  tot en met  18/03/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

 

Knokke-Heist,
(get) De Burgemeester,

Graaf Leopold Lippens