AANVRAAG-20170222-20170324: het uitbaten van een onderwijsinstelling (kl. 2) te Kursaalstraat 40-OLV Ter Duinen

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door O.L.V. TER DUINEN CAMPUS HEIST (Michel Devriendt), gevestigd te Kursaalstraat 40 8301 Heist, op datum van 10/02/2017 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor het uitbaten van een onderwijsinstelling (exploitatie van een nieuwe inrichting, klasse 2), gelegen te Kursaalstraat 40 44 te 8301 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 5 AFD/HEIST, sectie I, nr(s) 0299C, 0302M).

 

De aanvraag werd op datum van 20 februari 2017 volledig en ontvankelijk verklaard.

 

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende een periode van 22/02/2017 tot en met 24/03/2017 ter inzage voor het publiek bij de dienst Natuur & Milieu van de gemeente, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Knokke-Heist, 22/02/2017
(get) De burgemeester,
Graaf Leopold Lippens