6 oktober, 2016 - 30 juni, 2017

Onderzoeksnota 2de zeesluis Zeebrugge

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor de bouw van een 2de zeesluis die van cruciaal belang is voor de verdere groei en ontwikkeling van de haven van Zeebrugge. Het project wordt getrokken vanuit het departement Mobiliteit en Openbare Werken en dit volgens de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in Vlaanderen. Bedoeling is een nieuwe tweede toegang tot de achterhaven te realiseren op de meest aangewezen locatie.  Daartoe worden verschillende alternatieven grondig bestudeerd alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt. Daarna volgt nog de technische uitwerking en de uitvoering van het gekozen alternatief. De Alternatievenonderzoeksnota (AON) is sinds 5 oktober 2016 in consultatie tot 5 november 2016. Je kan de nota  en het bijhorend kaartmateriaal hier downloaden. De nota ligt ook ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling in het stadhuis Alfred Verweeplein 1 in Knokke-Heist. Je kan je inspraakreactie mailen naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of tegen ontvangstbewijs overhandigen of aangetekend versturen naar onderstaande adressen:

  • Stadsbestuur Brugge, Burg 12, 8000 Brugge
  • Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20, bus 2, 1000 Brussel

Voor alle info: www.nieuwesluiszeebrugge.be