Landbouwschade

Bij landbouwschade neemt de landbouwer contact op met de gemeentelijke schattingscommissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten.

 

Bij vaststelling van schade door de gemeentelijke schattingscommissie wordt een "PROCES-VERBAAL TOT VASTSTELLING VAN SCHADE AAN TEELTEN" opgesteld.

U, als landbouwer, kan ons alvast helpen om de nodige gegevens voor dit proces-verbaal (PV-vaststelling-landbouwschade-formulier-Knokke-Heist.pdf) in te vullen.

Gelieve dus volgende gegevens zeker te vermelden bij de melding van de landbouwschade:

 • Naam & voornaam
 • Adres van de bedrijfszetel (dit kan ook een adres buiten Knokke-Heist zijn)
 • Totale oppervlakte van het bedrijf (uitgedrukt in hectare)
 • Telefoonnummer en/of e-mail
 • Producentennummer
 • Oorzaak van de schade
 • Datum/periode wanneer de schade ontstaan is
 • Per getroffen teelt wordt vermeld:
  • nummer van perceel volgens de oppervlakteaangifte (dit nummer wordt soms ook volgnummer genoemd; het perceel moet binnen de gemeente Knokke-Heist liggen)
  • soort teelt
  • oppervlakte van het perceel (uitgedrukt in hectare)

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be