Taxus

Inzamelactie van taxussnoeisel t.v.v. Kom op tegen Kanker

In heel wat tuinen treffen we taxus als sierstruik aan wegens zijn geschiktheid voor het vormsnoeien. De plant is gekend onder de naam Taxus baccata of venijnboom; er bestaan ook nog andere taxussoorten en -variëteiten.
Het jonge snoeisel bevat de stof baccatine, een afweerstof die de taxusplant zelf aanmaakt om nieuwe aangroei te beschermen tegen allerlei infecties en tegen vraat. Baccatine kan ook voor andere doeleinden aangewend worden.

Baccatine vormt de grondstof voor de aanmaak van taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker.

Het ingezamelde taxussnoeisel wordt aangewend voor de bestrijding van kanker. Daarbij wordt er voor iedere verzamelde m³ €40,00 geschonken aan Kom op tegen Kanker.

Met de steun van Kom op tegen Kanker verleent de gemeente Knokke-Heist haar medewerking om het taxussnoeisel jaarljiks in te zamelen in de periode van 15 juni tot 31 augustus.

Wat kunt u doen?

Lever het taxusnoeisel gratis af op het recyclagepark van Knokke-Heist (Sluisstraat 82).

 • Per kubieke meter verzamelde taxussnoeisel wordt er €40 geschonken aan Kom op tegen Kanker.
 • U verliest geen tuinafvalbeurt bij dit bezoek.

Wie een taxushaag heeft van minstens 40 meter lang, kan beroep doen op een gratis snoeiservice. Meld u hiervoor aan via www.gratissnoeientegenkanker.be.

Hoe taxus inzamelen?

 • Voor het inzamelen worden gratis zakken ter beschikking gesteld. Deze kunnen afgehaald worden bij Horizon Net (Gemeenteplein 22) en op het recyclagepark.
 • Als inwoner en tweede verblijver kunt u ook het taxussnoeisel gratis afleveren op het recyclagepark. U verliest dus geen beurt voor groenafval.
 • De beste periode om uw taxushaag te snoeien is van juli tot eind augustus.
 • Het is belangrijk dat het snoeisel afkomstig is van taxusstruiken die jaarlijks gesnoeid worden. Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus bevat baccatine.
 • Zorg er voor dat het snoeisel vers, zuiver en droog blijft.
 • Hoe verser het snoeisel, hoe beter. Gelieve uw snoeisel binnen 24 uur na snoeien af te leveren op het recyclagepark of bij Van Hulle B&C. Zorg ervoor dat het snoeisel niet verhit.
 • Hoe zuiverder het snoeisel, het hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of een doek om uw snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen is waardeloos.
 • Snoei uw taxushaag bij droog weer.
 • Breng het snoeisel (eventueel in inzamelzakken) naar de taxuscontainers op het recyclagepark.
 • Deze container wordt geplaatst van 15 juni tot 31 augustus 2014 en wordt op regelmatige basis afgevoerd voor de verdere verwerking van het snoeisel.

Speciaal voor tuiniers / tuinaannemers / tuinonderhouders

De gemeente heeft in samenspraak met Van Hulle B&C en Horizon Net besloten om een open container te plaatsen op het recyclagepark waar de tuiniers gratis terecht kunnen met taxussnoeisel uit Knokke-Heist. Deze container wordt geplaatst van 15 juni tot 31 augustus 2014 op het recyclagepark en u, als tuinier, kan het taxussnoeisel daar gratis aanleveren.

U dient zich wel aan te melden aan de ingang met de vermelding dat u taxussnoeisel komt leveren. U wordt geregistreerd en krijgt een magnetisch logo ter beschikking met de vermelding dat u “HAAGDONOR” bent, dit kunt u bevestigen op uw (lichte) vrachtwagen.

Na de actie volgt er een persconferentie waarbij de totale opbrengst en de organisatie kenbaar wordt gemaakt die het geld in ontvangst zullen nemen. Hierbij zullen alle tuinders worden vermeld die meegewerkt hebben aan de actie.

Wij rekenen op jullie steun en hopen zo ons steentje bij te dragen in de strijd tegen kanker.

Historiek

Sinds 2007 verleende Knokke-Heist haar medewerking aan de firma Van Hulle B&C te Maldegem voor het inzamelen van taxussnoeisel ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. De actie liep telkens van 15 juni tot en met 15 september. De selectieve inzameling van taxussnoeisel had niet enkel een financiële ondersteuning van Kom op tegen Kanker tot doel. Uit de eenjarige taxusscheutjes kon baccatine gehaald worden. Baccatine vormt de grondstof voor de aanmaak van taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker.

Van 2007 tot en met 2009 verzamelde Knokke-Heist respectievelijk 674,17 euro, 453,33 euro en 511, 61 euro in ten voordele van “Kom op tegen Kanker”.
In 2010 ging de actie echter niet door. In 2011, 2012 en 2013 bedroeg de opbrengst respectievelijk 280 euro, 829,5 euro en 1125 euro.

De opbrengst gaat steeds integraal naar “Kom op tegen kanker”. Kom op tegen Kanker is de tweejaarlijkse fondsenwervingscampagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker en een van de grootste geldinzamelingsacties in Vlaanderen. De campagne wil het publiek sensibiliseren voor de situatie van de patiënt en zijn omgeving en geld bij elkaar brengen om concrete projecten te realiseren, bijvoorbeeld voor kinderen met kanker, palliatieve zorgen en psychosociale begeleiding van kankerpatiënten

Meer informatie