Reglementen

Container:

Voor het plaatsen van een container voor materieel van sloopwerkzaamheden op de openbare weg, is een politievergunning nodig.

Aanvraag gebeurt bij de:
Lokale Politie
Rijkswachtlaan 42
tel.: 050 61 96 40
fax: 050 61 96 49
Open: ma - vr 8.30 - 12.30 uur