Wandeling door het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’

De Zwinduinen zijn met hun 222 ha het grootste natuurreservaat en waarschijnlijk ook het soortenrijkste natuurgebied op het grondgebied van Knokke-Heist, zowel op het vlak van flora als fauna.  Het duingebied bestaat uit een uitzonderlijk afwisselend landschap met vochtige duinweiden, duinbos, duinstruweel en schrale duingraslanden.  Elk van deze biotopen heeft zijn eigen specifieke flora en fauna.  Het is een gebied dat elk jaargetijde totaal anders is en waar steeds andere dingen te beleven vallen.

Tijdens een geleide wandeling maak je kennis met het gebied in al haar aspecten vanaf de binnenduinrand tot het zeereepduin.  Tijdens kortere wandelingen wordt een keuze gemaakt uit de diverse deelbiotopen afhankelijk van de plaats waar de wandeling aanvangt. Biotoop: Duinen: van strandduintjes tot duinweiden en duinbos.

 

Ligging: Deelgemeente Knokke – Het Zoute.

Periode: gans het jaar interessant.

 

Voorjaar: Voorjaarsbloeiers (Maarts viooltje, Wilde narcis). 

Vogelleven: zangvogels, spechten, roofvogels.

Zomer: Duinflora en insecten.  Juni, juli, augustus is de hoofdbloeiperiode van het duin.

 

Najaar:

Paddestoelen, vruchten, roofvogels. Winter: Slaapplaats diverse soorten roofvogels ('s avonds), lijsterachtigen, vinkachtigen, Houtsnip.

 

Aanraders:

- Vroegemorgenwandeling voor vogelzang vanaf eind april tot eind mei.

- Zomerwandeling met aandacht voor duinecosysteem van binnenduinrand, polder tot embryonale strandduintjes (eventueel een deel van de Zwinduinen in combinatie met de Korte duinen en Oosthoekduintjes).