Politie

De politiezone Damme/Knokke-Heist telt 1 hoofdcommissariaat in Knokke en 4 bijcommissariaten in Heist, Damme-Noord, Damme-Zuid en de Oosthoek.

Hoofdcommissariaat (Van Steenestraat 10, 8300 Knokke-Heist)

Noodnummer: 101 of +32 50 619 619

Tel. + 32 50 61 96 00

Fax + 32 50 61 95 00

Openingsuren: 7/7 en 24/24

Bijcommissariaten:

Commissaris Kurt Vermeersch en hoofdinspecteur Daniël Staelens leiden het wijkteam Damme-Noord. Samen met ±  5 wijkinspecteurs en 1 onthaalbediende zijn ze het 1ste aanspreekpunt voor de inwoners van Moerkerke.

Contactgegevens:

Middelburgsesteenweg 19, 8340 Moerkerke

Tel. + 32 50 61 96 80

Fax + 32 50 61 96 89

Wie is uw wijkinspecteur?

Openingsuren:

ma-vr: 8.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur;

za: 9.00 - 12.00 uur

Wijkteam Damme-Zuid

Commissaris Kurt Vermeersch en hoofdinspecteur Filip Vandenberghe leiden het wijkteam Damme-Zuid. Samen met ± 5 wijkinspecteurs en 1 onthaalbediende zijn ze het 1ste aanspreekpunt voor de inwoners van Sijsele.

Contactgegevens:

Dorpsstraat 122, 8340 Sijsele

Tel. + 32 50 61 96 90

Fax + 32 50 61 96 99

Wie is uw wijkinspecteur?

Openingsuren:

ma-vr: 8.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.30 uur

do: tot 20.00 uur

Bijcommissariaat Heist

In het bijcommissariaat Heist zijn het wijkteam Heist en 3 secties van de dienst operationele steun gehuisvest.

Wijkteam Heist

Commissaris Kurt Vermeersch en hoofdinspecteur Pascale De Groote leiden het wijkteam Heist. Samen met ± 5 wijkinspecteurs en 1 onthaalbediende zijn ze het 1ste aanspreekpunt voor de inwoners van Heist.

Contactgegevens:

de Vrièrestraat 49, 8300 Knokke-Heist

Tel. + 32 50 61 96 70

Fax + 32 50 61 96 79

Wie is uw wijkinspecteur?

Openingsuren:

ma-za: 8.30 - 12.00 uur

woe: tot 17.00uur

Operationele Steun

Commissaris Michel Strubbe leidt de dienst operationele steun. Deze dienst bestaat uit:

Jeugd-, Gezin- en Slachtofferzorg (JGS);

Preventie en Private Veiligheid;

Aangiftebureau;

Wapendienst;

Vreemdelingenpolitie.

Wenst u contact op te nemen met deze dienst?

Bijcommissariaat Oosthoek

In het bijcommissariaat Oosthoek is de sectie verkeersbeleid van de verkeerspolitie gehuisvest.

Verkeersbeleid

De afdeling verkeersbeleid bestaat uit:

de cel vergunningen;

de cel evenementen;

de cel verkeersbelemmeringen;

het tekenbureau;

de verkeerstechnische dienst.

Het takenpakket van de afdeling verkeersbeleidzaken omvat:

verstrekken van mobiliteitsadvies;

afleveren van vergunningen en controle op de naleving ervan;

politionele voorbereiding en organisatie van evenementen;

(gedeeltelijk) beheer van het verkeerspatrimonium op het openbaar domein enz.

Wenst u contact op te nemen met deze afdeling?