Brandbestrijding

De meest bekende opdracht van de brandweer is de bestrijding van brand. Een noodoproep van deze aard voor de brandweer? Bel het nummer 100 of 112!

Voor de uitruk van brandweerwagens gebruikt brandweer Antwerpen vaste procedures. In geval van brand rijden standaard volgende wagens uit (in het vakjargon heet dit de basisuitruk):

  • autopomp en snelle interventiewagen (eerste hulp)
  • autoladder
  • autopomp (tweede hulp)
  • commandowagen

De eerste hulp en de autoladder vertrekken vanuit de kazerne gelegen in de sector waar de brand is. De tweede hulp vertrekt vanuit een andere kazerne in de aangrenzende sector. De commandowagen vertrekt steeds vanuit Post Noord in de Noorderlaan, omdat dit de vertrekplaats is van de officieren.

Het grote voordeel van deze gelijktijdige uitruk vanuit verschillende kazernes is dat er op die manier snel hulp ter plaatse komt.

Uit voorzorg is de basisuitruk berekend op een middelgrote brand. De brandweer kan immers pas ter plaatse de ernst van de brand inschatten.

In principe is elke brandweerinterventie voor brand gratis.

Contact

Brandweer Brandweerstraat 7 8300 Knokke-Heist

Openingsuren