Geïntegreerd Kustveiligheidsplan

De afdeling Kust van Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zal een Plan-milieueffectrapport laten opmaken voor het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. Het plan-milieueffectrapport zal de effecten van de geplande ontwikkeling op het leefmiieu onderzoeken.

Als u meer informatie wilt over de milieueffectrapportage kunt u gratis bellen naar 1700 of surfen naar deze link.

Download
Kustveiligheidplan samenvatting Knokke-Heist

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be