Jeugdbeleid

JEUGDBELEID

Downloadde Jeugdgids 2011-2012.

Het gemeentebestuur spaart geen moeite om een goed jeugdbeleid – alles wat te maken heeft met de specifieke leefwereld van jongeren in de meest brede zin van het woord – verder te zetten.
Er wordt gestreefd naar een complementariteit van voorzieningen ten dienste van het algemeen belang van de doelgroep.

Naast aandacht voor het gezin, school of arbeid heeft het gemeentebestuur enorme aandacht voor de 'vrije tijd' van jongeren en speelt hier op in door kwaliteitsvolle producten aan te brengen.
Producten zoals schoolprogrammatie en schoolprojecten, naschoolse vorming: Wonderwijs, Roefel: Dag van het Kind, kinderinspraak via het Jeugdparlement met eigen activiteiten o.a. de niet-alcoholische jongerenfuiven (12 tot 16 jaar), Vakantieplus, De Speelpleinen, de 12+ werking en nog allerhande activiteiten in samenwerking met de Jeugdraad. Zoals de Sinterklaasstoet, Paasgrabbel enz.

Door zorg te dragen voor een aantal zeer concrete producten en voor de ontwikkeling van nieuwe projecten binnen het vrijetijdsleven van kinderen en jongeren, houdt Jeugdcultuur zich ook nog intensief bezig met ondersteuning van het gemeentelijk beleid. Zoals de opmaak en uitvoering van Jeugdwerkbeleidsplanning, van de administratieve en programmatorische ondersteuning van Jeugdraad, ondersteuning aan jeugdverenigingen, verkeersveiligheid enz.

Daarnaast wordt uiteraard ook aandacht besteed aan:

Maximale ondersteuning van het jeugdwerk (verenigingsleven en de georganiseerde jeugdinitiatieven) rekening houdend met alle betrokken bevolkingsgroepen (dus ook ouders) en met de gemeentelijke budgettaire grenzen.

Kwaliteitsvolle vorming aan te bieden o.a. monitorencursus, workshops,..

Toegankelijkheid van activiteiten voor jongeren ongeacht hun sociale situatie vb. CJP (Culturele Jeugdpas), aanbieden van reductieprijzen op activiteiten,....

Voorzieningen van de nodige jeugdinfrastructuur kaderend in het ruimtelijk structuurplan: lokalen jeugdverenigingen en huur- en energietoelagen.

Verzorgen van alle vormen van communicatie zowel informatief als kritisch o.a. adviesraden, inspraakorganen: Jeugdparlement en babbelboxen voor kinderen, de kritische: zoals in “Spreken is zilver, zwijgen is fout”.

Opzetten van een zo ruim mogelijk communicatienetwerk ten voordele van de jeugd binnen de gemeente: sms-campagne, Jeugdgids, zomeragenda, Uitkrant, Jeugdvakantiebrochures, digitale nieuwsbrieven,....

Ontwikkelen van het jeugdbeleid op gemeentelijk en regionaal niveau.

Creëren van een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zowel in groep als individueel maximale ontwikkelingskansen krijgen. Afwerken fietspadenplan, parking aan scholen, vervoer naschoolse vorming, zone 30 aan scholen enz.

Jeugdcultuur participeert ook nog aan initiatieven en projecten in samenwerking met andere diensten zoals vzw Vrij Atelier, vzw ROER, Preventie, Politie, milieu, ruimtelijke ordening enz.

De werking van Jeugcultuur resorteert onder het Cultuurcentrum. Deze inhoudelijke en structurele binding is logisch en noodzakelijk gezien de opdrachten die het Cultuurcentrum zich stelt in het kader van de verruiming en verrijking van de vrijetijdsmogelijkheden. Jeugdcultuur is gehuisvest in het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge.

Jeugdclub ‘t Verzet

•    Ontmoetingplaats voor jongeren vanaf 16 jaar met
     gratis internet
     kickertafel
     nageltje klop
     Playstation 3
     XBOX Kinect (gamen met je hele lijf zonder controller)
     DJ-boot vrij te gebruiken voor wie ons wil entertainen met zijn muziek
     projectie op scherm

•    Vrije tijd: themafeestjes (Oktoberfest, Hoodie Night, Beursfuif,…), Kickertornooi, Pokertornooi, Comedynight, enz.

•    Zaal te ‘huren’ voor fuiven, optredens, verjaardagsfeestjes, enz.

•    Mogelijkheid om zelf evenementen te organiseren met ondersteuning op maat

•    Drank en snacks aan jeugdige prijzen

Openingsuren   

Woensdag:    14u – 18u  &  20u – 23u
Donderdag:     20u – 23u
Vrijdag:    20u – 2u
Zaterdag:    14u – 18u & 20u – 2u

In de zomervakantie ook open op dinsdagavond van 20u tot 23u, op woensdag- en zaterdagnamiddag gesloten.

Contact   

•    Jeugdclub ’t Verzet
Westkapellestraat 460
Knokke-Heist (Westkapelle)

•    Astrid Huyghe, coördinatrice
Email: jeugdhuis.tverzet@telenet.be
GSM 0498-475.455
www.facebook.com/tverzet

INSPRAAK

Jeugdparlement
Het Jeugdparlement van Knokke-Heist is een adviesorgaan van het Gemeentebestuur dat is samengesteld uit jongeren tussen 12 en 16 jaar.

De jongeren komen van alle scholen van Knokke-Heist en worden via hun school afgevaardigd naar de vergadering. Het jeugdparlement is vooral bezig met activiteiten en zijn een aanspreekpunt voor hun leeftijdsgenoten. De vergaderingen gaan zowel over preventiebeleid, verkeer als ook over vrijetijdsbesteding.

Het Jeugdparlement organiseert activiteiten voor hun leeftijdscategorie zoals ondermeer niet-alcoholische fuiven, een daguitstap naar een pretpark, een X-treme gaming en een avonturenweekend voor 12- tot 15-jarigen.

De vergaderingen gaan steeds door in De Marge of op te bezoeken locaties onder leiding van de schepen van Jeugd en Cultuur.

Jeugdraad
Een erkend adviesorgaan voor het gemeentebestuur, dat adviezen verstrekt aangaande de jeugd. Jeugdraad is tevens organisator van activiteiten en projecten van Knokke-Heist. Die gebeuren vooral in samenwerking met Jeugdcultuur (voor activiteiten: zie agenda)
Meer informatie: www.jkh.be of info@jkh.be

Losse enquetering
Op geregelde basis worden allerhande enqueteringen gehouden met diverse doelgroepen. Onder meer over De Speelpleinen, over opvang, over jeugdactiviteiten enz...

ADVIES

Jeugdadviseurs

Voor jongeren vanaf 15 jaar.

- Als jeugdadviseur ben je een jongere onder de jongeren.
- Je bent begaan met je leeftijdsgenoten en springt graag bij waar nodig.
- Je staat open voor anderen, luistert en probeert te helpen.
- Als je ergens geen antwoord op vindt, kan je doorverwijzen naar de beroepshulpverlening.

MEER INFO:

Jeugd- en Kunstencentrum De Marge
E. Verheyestraat 16
8300 Knokke-Heist
T: 050 630 800
E: jeugd@knokke-heist.be

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be