Gemeentelijke premie voor vakantiekampen van kinderen en volwassenen met een beperking

Voor ieder kind of volwassene met een beperking kan een toelage toegekend worden van
€ 5,00/nacht voor iedere nacht die hij of zij heeft doorgebracht in een vakantiekamp.

Het aanvraagformulier en reglement vindt u hier:

AANVRAAGFORMULIER EN REGLEMENT: GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR VAKANTIEKAMPEN VAN KINDEREN EN VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING