De Baai van Heist

De Baai van Heist is een uniek strandreservaat voor de Belgische kust. Het gebied bestaat enerzijds uit embryonale duinen met een voor onze druk betreden kust uiterst zeldzame vegetatie. Anderzijds bestaat het gebied uit een slufter met typische slikke -en schorrevegetatie, zoals Zeeaster, Lamsoor en Klein schorrekruid. Deze voedselrijke slibgronden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op allerhande steltlopers en eendachtigen. Een observatiehut geeft zicht op deze schorren en slikken. Het laag strand biedt broedgelegenheid aan grondbroedende strandvogels zoals de Strand -en Bontbekplevier.
Het reservaat is vrij toegankelijk langs de aangeduide paden van begin augustus tot begin april. Tijdens het broedseizoen (begin april tot begin augustus) is het laagstrand afgesloten om de nesten van de strandbroedvogels te beschermen. Geleide natuurwandelingen voor het grote publiek en voor groepen worden in dit gebied verzorgd door Natuurpunt afd. Knokke-Heist.