Erfgoedwandeling Zeebrugge

Zeebrugge, door het Boudewijnkanaal met de historische moederstad Brugge verbonden, is vooral een toekomstgerichte haven -en badstad. Wereldhaven, familiale badplaats én 'hoofdstad van de vis': da's Zeebrugge in een notendop. Deze wandeling belicht vooral Zeebrugges unieke plaats in de Vlaamse visserijgeschiedenis en het wedervaren van de haven tijdens de Eerste Wereldoorlog.