Beveiliging van beroepslokalen Fiscale aftrek voor investeringen

Zelfstandige ondernemers (handelaars, beoefenaars van vrije beroepen, KMO’s) kunnen een aanvraagformulier indienen bij het gemeentebestuur voor advies betreffende de beveiliging van hun beroepslokalen.

De ambtenaar, belast met adviezen inzake technopreventie in de politiezone, moet de investeringen aanbevelen en goedkeuren. De ambtenaar maakt zijn advies op en legt eventueel een plaatsbezoek af. Na de uitvoering van de werken, overeenkomstig de adviezen, wordt door de aanvrager een aangifteformulier ingevuld en teruggestuurd naar de ambtenaar.

Daarna krijgt de aanvrager het goedkeuringsattest dat in aanmerking komt voor de fiscale aftrek.

 

Lees meer:

 

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be