OPENBAAR ONDERZOEK zwemwateren 2018

Mogelijkheid tot inspraak ontwerplijst zwemwaters

 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat ingevolge de Europese zwemwaterrichtlijn van 24 maart 2006, jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek.

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Ze vormt de basis voor het toezicht op de zwemwaterkwaliteit in het binnenland en aan de kust.

Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling: enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

De ontwerplijst wordt uitgehangen in elke betrokken gemeente en kan ook teruggevonden worden op de website www.kwaliteitzwemwater.be.

Van 12 december 2017 tot en met 11 januari 2018 kunt u uw bemerkingen of suggesties overmaken:

  • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’.
  • per brief naar:
    • Inspraak zwemwater
    • Vlaamse Milieumaatschappij
    • A. Van de Maelestraat 96
    • 9320 Erembodegem


Met de verkregen informatie zal rekening gehouden worden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren.

Voor meer informatie omtrent dit openbaar onderzoek en de zwemwaterkwaliteit kunt u terecht op kwaliteitzwemwater.be/ontwerplijst.

 

Naam zwemwater waarin het meetpunt ligt Naam zwemwater Begin zwemwater Einde zwemwater

Knokke-Heist Centrum - Heist

Knokke-Heist Centrum - Heist

N51°20.518'

N51°20.630'

E003°14.097'

E003°14.968'

Knokke-Heist Duinbergen

Knokke-Heist Duinbergen

N51°20.690'

N51°20.785'

E003°15.356'

E003°15.687'

Knokke-Heist Casino

Knokke-Heist Albertstrand

N51°20.835'

N51°20.940'

E003°16.086'

E003°16.468'

Knokke-Heist Casino

N51°21.022’

N51°21.079’

E003°16.665’

E003°16.821’

Knokke-Heist Oost

N51°21.079'

N51°21.145'

E003°16.821'

E003°16.973'

Knokke-Heist Zoute

Knokke-Heist Knokke - Centrum

N51°21.255'

N51°21.338'

E003°17.350'

E003°17.744'

Knokke-Heist Zoute

N51°21.382’

N51°21.475'

E003°18.185’

E003°18.377'

Knokke-Heist Lekkerbek

Knokke-Heist Lekkerbek

N51°21.641'

N51°21.677'

E003°19.221'

E003°19.370'

 

 

Knokke-Heist,  12 december 2017

(get) De Burgemeester,

Leopold Graaf LIPPENS